Wat doen wij ?

Stichting TIM Schijndel biedt ontwikkelingsgerichte stimulering en begeleiding aan kinderen met een beperking in een reguliere onderwijsomgeving.

"Kinderen leren van Kinderen"

Centraal in onze filosofie staat: “Kinderen leren van kinderen”. Door kinderen met en zonder beperkingen dagelijks bij elkaar te laten zijn, groeien de kinderen samen op en zal de vervreemding van kinderen met een beperking verminderen. Kinderen zonder beperking realiseren zich dat er kinderen zijn die heel anders zijn dan zij en ze leren dat deze kinderen er wel gewoon bij horen. De kinderen leren hierdoor omgaan met verschillen en anders kijken naar mensen/kinderen met een beperking. Het gevoel van sociale participatie wordt op deze manier al bij jonge kinderen gestimuleerd. Doordat de contacten tussen kinderen met een beperking en zonder op een structurele wijze plaatsvindt, wordt de alertheid bij de kinderen met beperking vergroot. Die alertheid is een voorwaarde voor elke vorm van ontwikkeling. Daarnaast wordt ook het gevoel van eigenwaarde en acceptatie bij deze “kwetsbare” kinderen sterk vergroot.

Doelstellingen

Stichting TIM Schijndel kent vele verschillende doelstellingen, waarvan de onderstaande de belangrijkste zijn:

  • Het aanbieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen met beperkingen aan de hand van het gebruik en toepassen van verschillende leerlijnen, binnen een reguliere basisschool. Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder beperkingen.
  • Verminderen van “vervreemding” door kinderen met en zonder beperking dagelijks bij elkaar te laten zijn. De acceptatie/integratie van kinderen met een beperking natuurlijker laten verlopen
  • De opvoeding van kinderen zonder beperking verrijken en deze kinderen de mogelijkheid geven zich op een zo breed mogelijk sociaal vlak te ontwikkelen.
  • Kinderen zonder beperking realiseren zich dat er kinderen zijn die anders zijn dan zij en leren dat die kinderen er gewoon bij horen.
  • Ouders van kinderen met een beperking verlichting bieden door hun kind mee te laten draaien in een gewone omgeving. Zij zullen met hun kind in de eigen omgeving minder onbegrip en/of negatieve reacties tegenkomen.

Onze werkwijze   

Binnen de werkwijze van Stichting TIM Schijndel staan de volgende zaken centraal:

  • Individuele begeleiding: per 4 kinderen werken we met 2 goed gekwalificeerde begeleiders in bezit van een pedagogische diploma, minimaal 1 stagiaire en een vrijwilliger. Dit maakt het mogelijk dat we vaak individueel kunnen werken met een kind
  • Persoonlijke leerlijnen en zorg op maat: per kind bekijken we welk programma en welke dagindeling het beste aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden. Zo krijgt elk kind een programma op maat. Hiervoor gebruiken we onder andere de methode “Contact Gericht Leren en Spelen” en “Floorplay”.
  • Alertheid: door gericht de aanwezigheid, aanrakingen en geluiden van de andere kinderen van de school in te zetten, kunnen we de alertheid van onze kinderen vergroten. Per kind wordt in beeld gebracht wat precies werkt voor hem/haar. Met de grotere alertheid nemen de kansen op ontwikkeling toe.