Stichting TIM Schijndel

Stichting TIM Schijndel is een stichting die kleinschalig ontwikkelingsgerichte stimulering en begeleiding biedt aan kinderen met een beperking. Door gespecialiseerde 1 op 1-begeleiding en het zorgvuldig creëren van de juiste omgeving, wordt ieder kind gestimuleerd zich optimaal te ontwikkelen. Binnen ons concept staan terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder een beperking centraal: “Kinderen leren van kinderen”. Een doel dat we realiseren door ons te vestigen binnen Educatief Basiscentrum Icarus in Schijndel. Stichting TIM Schijndel brengt kinderen met een beperking daardoor weer midden in de maatschappij!

Achtergrond

Stichting TIM Schijndel is opgericht door de ouders van Tim. Tim is een jongetje met meervoudige beperkingen, met als belangrijkste een zeer ernstige prikkelverwerkingsstoornis (Sensorische Informatieverwerkingsstoornis), waardoor Tim alleen leerbaar blijkt te zijn als alles geschiedt onder zijn voorwaarden en in een voor hem veilige omgeving. Na een lange zoektocht en na ruim vier jaar intensieve 1-1 thuisbegeleiding te hebben gehad, zijn zijn ouders op zoek gegaan naar een juiste manier om Tim stap voor stap weer deel uit te laten gaan maken van de maatschappij.

Om Tim toch mogelijkheden te bieden tot ontwikkeling, is het initiatief ontstaan om Stichting TIM Schijndel op te richten. Door een samenwerking met Educatief Basiscentrum Icarus (en andere kindgerichte organisaties) en door het aanbieden van dagelijkse en structurele terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder (meervoudige) beperkingen, realiseert Stichting TIM Schijndel de integratie en acceptatie van kinderen met beperkingen.

        WILT U MEER WETEN OVER STICHTING TIM SCHIJNDEL?
Surf over deze website of neem contact met ons op. We vertellen u graag meer.