Wat doen wij ?

Stichting TIM Schijndel biedt ontwikkelingsgerichte dagbesteding aan kinderen met een verstandelijke beperking, een ernstige prikkelverwerkingsstoornis en/of andere complexe beperking(en).

"Kinderen leren van Kinderen"

Centraal in onze visie staat: “Kinderen leren van kinderen”. Door kinderen met en zonder beperkingen dagelijks bij elkaar te laten zijn, groeien de kinderen samen op en zal de vervreemding van kinderen met een beperking verminderen. Kinderen zonder beperking realiseren zich dat er kinderen zijn die anders zijn dan zij en ze leren dat deze kinderen er gewoon bij horen. De kinderen leren hierdoor omgaan met verschillen en anders kijken naar kinderen met een beperking. Het gevoel van sociale participatie wordt op deze manier al bij jonge kinderen gestimuleerd. Doordat de contacten tussen kinderen met en zonder een beperking op een structurele wijze plaatsvindt, wordt de alertheid bij de kinderen met een beperking vergroot. Die alertheid is een voorwaarde voor elke vorm van ontwikkeling. Daarnaast wordt ook het gevoel van eigenwaarde en acceptatie bij deze “kwetsbare” kinderen sterk vergroot. Met de beide scholen worden afspraken gemaakt om inclusie aan te bieden daar waar het kan en voor het kind waarbij het passend is.

Mocht er sprake zijn van mogelijkheden binnen het regulier of speciaal onderwijs dan wordt er nauw samengewerkt met het SWV en de desbetreffende school.

Doelstellingen

Stichting TIM kent vele verschillende doelstellingen, waarvan de onderstaande de belangrijkste zijn:

 • Het bieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie én zorg aan kinderen met beperkingen aan de hand van het gebruik en toepassen van verschillende leerlijnen binnen de setting van een reguliere basisschool. Kinderen krijgen de mogelijkheid, daar waar het kan en haalbaar is,  om zich op een zo breed mogelijk (sociaal) vlak te ontwikkelen.
 • Het bevorderen en stimuleren van de (sociale) zelfredzaamheid
 • Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder beperkingen.
 • Ouders van kinderen met een beperking ondersteuning bieden door hun kind deel te laten nemen in een aangepaste speel-, leer- en ontwikkelomgeving.
 • De kinderen leren het leven door deel te nemen aan de maatschappij in een veilige setting.

Onze werkwijze   

Binnen de werkwijze van Stichting TIM staan de volgende zaken centraal:

 • Individuele begeleiding: alle kinderen ontvangen 1:1 begeleiding door goed gekwalificeerde begeleiders in het bezit van een passend pedagogisch diploma. Stichting TIM is een erkend leerbedrijf, in de begeleiding spelen studenten ook een belangrijke rol, altijd onder toeziend oog van een professional. Geregeld wordt de deskundigheid ingezet van specifieke therapeuten of behandelaars.
 • Persoonlijke leerdoelen en zorg op maat: per kind bekijken we welk programma en welke dagindeling het beste aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden. Zo krijgt elk kind een programma op maat. Hiervoor gebruiken we onder andere de methode “Contact Gericht Spelen en Leren” en “Floorplay”.
 • Samenwerking met ouders: ouders spelen een belangrijke rol tijdens de begeleiding van hun kind. In samenspraak met ouders wordt er jaarlijks een ontwikkelingsplan opgesteld voor hun kind met passende doelen waar aan gewerkt wordt. Samen met ouders boeken wij de beste resultaten.
 • Alertheid: naast het individuele dagprogramma en door gericht de aanwezigheid, aanrakingen en geluiden van de andere kinderen van school in te zetten, kunnen we de alertheid van onze kinderen vergroten. Per kind wordt in beeld gebracht wat precies werkt voor hem/haar. Met de grotere alertheid nemen de kansen op ontwikkeling toe.

Het team

 • Silvia Vogels
 • Anouk van Kaathoven
 • Meike Spierings
 • Karlijn Dissel
 • Freke Schakenraad
 • Mila van Heertum
 • Britt Veldt

 

Erkenning SBB verlengd tot 2024 - Zorghond Nederland